OBJECTEN IN ABUNCH - version 047

 

--home--                     --bio--                     --werken--                     --nieuws--                     --abunch--


AUDIO EFFECTEN

phaser : faseverschuiving effect
simple-delay : eenvoudige delay (vertraging) van maximum 1 seconde
long-delay : delay (vertraging) van maximum 10 seconden
feed-delay : een delay met een oneindige feedback
reverb : galm-effect
simple-chorus : chorus-effect
simple-pitchshift : verhogen of verlagen van de toonhoogte van een geluidsstroom
envelopes : een keuze uit verschillende ‘envelopes’ om een geluidsstroom te ‘snijden’
simple-filter : een bandpass filter met 8 banden
8band-filter : meer uitgewerkte versie van simple-filter (filter met 8 banden)
lowhigh-filter : een lowpass en een highpass filter
disto-filter : een distortion effect gebaseerd op een filter
old-vocoder : traditioneel vocoder effect
matrix4 : een matrix of schakelaar om 4 inkomende geluidsstromen te verdelen naar 4 uitgangen
panning : verdeelt een binnenkomend geluid op 1 kanaal over 2 buitengaande kanalen (stereo)
al-disto : een gain (versterking) en distortion (vervorming) effect


GELUIDSBRONNEN

waves : verschillende soorten golfvormen + ruisgenerator
waves-add : maak zelf een golfvorm door boventonen in te stellen (additieve synthese)
play-file : speelt een file vanaf de harde schijf af
record-file : neemt het geluid op naar een nieuwe file op de harde schijf
play-sample : speelt een kort geluidsfragment af (vanuit het geheugen van de computer)
simple-sampler : sampler waar je de originele toonhoogte ingeeft van de sample
record-sample : opname van een kort geluidsfragment dat daarna met play-sample of grain-sample gebruikt kan worden
scratch-sample : scratch op een sample zoals op een vinyl plaat
crackle : digitale krakjes/foutjes
sound-out: verstuurt geluid naar de uitgang van de computer (met 2 extra uitgangen voor opname met record-file)
addy : een additieve synthesizer
ozzy : een klassieke synthesizer met oscillatoren, filters en envelopes
tarra : een synthesizer gebaseerd op een gitaar model
crynth : een bizarre wavetable synthesizer
grain-sample : granulaire synthese van een korte geluidsfile (toonhoogte en lengte onafhankelijk van elkaar)
grain48-sample : zoals grain-sample (maar met maximum 48 gelijktijdige grains)
graino-sample : granulaire synthese van een korte geluidsfile (toonhoogte en transpositie met elkaar verbonden)
grain-synth : granulaire synthesizer
grain-live : eerste versie van een granulaire delay voor live input geluid
wa-synth : een eenvoudige waveshaping synthesizer
simple-fm : een eenvoudige patch om FM-synthese geluiden te maken
2mod-fm : FM-synthese met 2 modulatoren
syna-fm : een synthesizer gebaseerd op simple-FM
cross-fm : een tweede FM-synthesizer
wind-synth : een eenvoudige synthesizer met ruis en filters


CONTROLE

timeline : teken zelf de waarden in een tabel waarmee je een parameter kunt controleren.
sequencer : een eenvoudige sequencer met maximum 16 stappen (met een aan/uit schakelaar per stap)
sequencern : een eenvoudige sequencer met maximum 16 stappen (met een nummer per stap)
multi-seq : een sequencer met 6 tracks en 16 patronen (met een aan/uit schakelaar per stap)
multi-seqn : een sequencer met 6 tracks en 16 patronen (met een nummer per stap)
keyboard-azerty : gebruik je azerty-keyboard als piano toetsenbord
keyboard-qwerty : gebruikt je qwerty-toetsenbord als piano
clock : een klok met een regelbaar tempo (om andere objecten als timeline of sequencer te synchroniseren)
multi-clock : één hoofdklok en 5 andere in een regelbare verhouding tot deze hoofdklok om objecten die met een externe klok werken te controleren
random-out : verstuurt random getallen in een regelbaar tempo
scales : past een toonhoogte binnen een (te kiezen) toonaard
scales-div : verdeelt een octaaf in een te kiezen aantal tonen
play-score : speelt een partituur (in txt-formaat) af
record-score : neemt controle-data op en schrijft deze naar een text file
midi-ctlin : bepaalt welke midi controller waarden binnen gebracht worden
metronome : toont een tempo
o-scope : een oscilloscoop die je de golfvorm van een klank toont
e-scope : toont het verloop van binnenkomende 'events' (geen audio) in een tabel
spectrum : hiermee kun je het spectrum van een klank zien
analyse : verstuurt een analyse van de boventonen van een kort geluidsfragment


PRESETS

presets: hiermee kan je stand van knoppen en schuivers en de naam van geluidsfiles in een abunch object opslaan als preset


VERDWENEN IN NIEUWERE VERSIES VAN ABUNCH

text-score : de naam van dit object werd vervangen door play-score

slice : snijdt een geluidsstroom in stukken (een attack decay envelope), vervangen door het object envelopes
matrix-4in matrix-4out : vervangen door matrix4